En aquest títol, l’historiador Josep Murlà tracta amb exhaustivitat l’antic poble de Castellar de la Muntanya, un municipi independent fins al segle XIX que quedà vinculat primer amb el de la Valldelbac i posteriorment amb el de Capsec (actual Vall de Bianya). Es fa un repàs exhaustiu a la seva història, des de l’època medieval fins al temps actuals. Va ser sempre una comunitat rural, articulada a redós de l’església de Santa Maria de Castellar de la Muntanya i, àdhuc, de la seva sufragània de Sant Martí de Toralles (a Oix, en el seu moment).
Tot i la seva aparent poca importància, Castellar de la Muntanya va ser un punt estratègic al llarg dels segles i va ser lloc de pas i de presència de forces militars oposades, com va ser el cas de la batalla del Toix, una topada històrica entre carlins i liberals durant la Tercera Guerra Carlina. També va patir conseqüències per àtacs de bandolers i altres en diferents moments, com el succeït pel setembre de 1654, durant el rectoral de Mn. Miquel de Barutell (membre de la nissaga senyorial del castell de Bestracà i el d’Oix), quan soldats francesos robaren a l’església i causaren quatre morts. Es parla també de les antigues cases existents dins el terme, dels delmes que havien de pagar, dels drets parroquials, de l’evolució de l’església de Santa Maria amb el pas del temps (retaules, altars, confraria del Roser, costums, campanes, etc.) i s’inclou també, més endavant, actuacions més recents, com l’obertura de la carretera (pista) que, a partir de Sant Joan les Fonts mena a Castellar de la Muntanya i acaba a la vall del Bac; l’escassa instrucció primària, l’electrificació rural, la desafectació del culte a l’església i la cessió d’ús a l’Ajuntament, l’anul·lació del vell cementiri parroquial, etc.).
En resum, una descripció de tot el relacionat amb el vell poble, amb aportació de dades de les més importants cases de pagès i masies de la contrada, com Colldecarrera, sense deixar de banda altres aspectes, com els costums deixats enrere, rectorologi, etc. La monografia completa, en certa manera, la voluminosa història de la Vall de Bianya escrita en el seu dia (anys noranta) per Mn. Joan Pagès i Pons i editada per l’Ajuntament de la Vall de Bianya, en la qual no es va incloure Castellar de la Muntanya i la vall del Bac.

 

 

Preu: 20 €